Bieżące wiadomość

Zakorzenieni w Boskim Zbawicielu - współpraca apostolatów

Zakorzenieni w Boskim Zbawicielu - współpraca apostolatów

W dniach 6-9 lutego 2024 r. trwały obrady XXXV Kapituły Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Wybrano delegatów na XX Kapitułę Generalną i przegłosowano szereg zarządzeń.

W Kapitule uczestniczyło ponad 60-ciu współbraci z całego świata. Oprócz współbraci pracujących w Polsce, przyjechali członkowie Polskiej Prowincji Salwatorianów z takich krajów jak USA, Kanada, Albania, Białoruś, Ukraina, Zambia, Czechy, Słowacja, Włochy i Australia. 

W czasie Kapituły 5 grup roboczych pracowało nad kwestiami dotyczącymi finansów, apostolatów (dwie grupy), formacji i przygotowania do XX Kapituły Generalnej. Przewodziło im hasło: Zakorzenieni w Boskim Zbawicielu - współpraca apostolatów. 

Ważnym elementem tej kapituły było wybranie delegatów na XX Kapitułę Generalną i przegłosowanie postulatów Polskiej Prowincji na Kapitułę Generalną. Wybór delegatów i subdelegatów był zgodny i w pierwszych głosowaniach udało się wyłonić reprezentantów Polskiej Prowincji. 

W czasie Kapituły do zgromadzonych wygłosili Słowo - ks. Ignacy Pawlus SDS, senior Kapituły, ks. Maciej Szeszko SDS, dyrektor domu młodzieżowego ToTu i reprezentant apostolatów, ks. Jerzy Kołodziej SDS, superior Regionu Australijskiego, oraz prowincjał ks. Józef Figiel SDS. Zachęcali współbraci do gorliwości w swojej pracy apostolskiej, która wynika przede wszystkim z bliskości z Osobą Jezusa Chrystusa, który nas wszystkich powołał jako salwatorianów. Szczególne miejsce na sali obrad zajmował portret naszego czcigodnego założyciela bł. Franciszka Marii od Krzyża, którego zachęty i upomnienia były często przytaczane w czasie dyskusji. 

Ks. prow. Józef Figiel SDS rozpoczął obrady od sprawozdania z działalności prowincjalatu i określeniu wyzwań, które stoją przed całą prowincją. Serdecznie przyjęte zostało wystąpienie ks. Pawła Wróbla SDS - postulatora procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć, wolontariuszki salwatoriańskiej zamordowanej w czasie pełnienia misji w Boliwii. Ks. Paweł przedstawił postępy w przygotowaniu procesu i wskazał na salwatoriański wzór życia jaki odnajdujemy w postaci Heleny. 

Współbracia dyskutowali nad sprawami finansowymi zgromadzenia i nowych sposobów wyrażania solidarności w potrzebach zgromadzenia i ewangelizacji. Ks. ekon. prow. Leszek Kopiec SDS przybliżył zagadnienia związane z finansami. Przedstawił również inwestycje i stan materialny prowincji, a także przyszłe projekty.

Kolejny dzień kapituły krążył wokół tematu współpracy apostolatów - na obrady kapituły zostali zaproszeni dyrektorzy apostolatów, którzy przedstawili sprawozdania z działalności i mieli okazję odpowiedzieć na pytania Kapituły dotyczące rozwoju apostolatów polskiej prowincji. Po południu zostali wybrani delegaci na XX Kapitułę Generalną Salwatorianów, która odbędzie się br. w Krakowie, w miejscu obradowania Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji. 

Ostatnie dwa dni uczestnicy spędzili na pracach w grupach roboczych i prezentowaniu wyników prac, oraz na głosowaniach dotyczących nowych ustaleń i wyboru subdelegatów na XX Kapitułę Generalną.

Obrady uroczyście zakończył mszą świętą ks. prow. Józef Figiel SDS. Wskazywał braciom na konieczność całkowitego poświęcenia się Bogu. Powołaniem każdego salwatorianina jest apostolstwo - i to w nim realizują się te wielkie pragnienia z jakimi wstępowaliśmy w progi nowicjatu i seminarium. Przestrzegał również przed brakiem jedności, który wynika z niewiary i braku modlitwy. Zakorzenieni w Zbawicielu - tylko tak pozostaniemy w wierności naszemu Założycielowi i salwatoriańskiemu powołaniu.

Braterskie spotkanie dobiegło końca - owocem obrad jest przede wszystkim nowa percepcja różnych wyzwań, które przed nami stoją i zgoda co do kluczowych kwestii podjętych na Kapitule, w szczególności dotycząca kontynuowania prac nad regulaminem finansowym i rozwoju formacji. Kapituła jest zawsze okazją do wymiany doświadczeń współbraci pracujących na całym świecie. Sytuacja, widziana z perspektywy pracy w polskich placówkach może być zupełnie inaczej postrzegana w pracy np. w Australii czy Zambii. Rozmowy i wspólna praca nad dokumentami kapituły pozwoliły na wzajemne zrozumienie i podjęcie zgodnych decyzji co do przyszłości - szczególnie w perspektywie prac w kolejnym roku.

Uczestnicy Kapituły dziękują wszystkim współbraciom, którzy poświęcili swój cenny czas na pracę dla naszego zgromadzenia. "Dziękujemy naszym dobrodziejom, którzy się za nas modlili i prosimy o więcej!"

www.salwatorianie.pl
więcej informacji i galeria zdjęć

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie kocha Boga ponad wszystko, nie wolno ci ani na chwile spocząć.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy