Bieżące wiadomość

Odkrywać-Marzyć-Proponować w Austrii

Odkrywać-Marzyć-Proponować w Austrii

Od niedzieli 28 stycznia od godz. 18.00 do wtorku 30 stycznia 2024 r. do godz. 16.30 w klasztorze Sióstr Miłosierdzia w Laab im Walde odbywała się Kapituła Prowincjalna Salwatorianów w ramach przygotowań do XX Kapituły Generalnej 2024. Krótka relacja ks. Josefa Wonischa SDS.

15 współbraci mogło uczestniczyć i aktywnie zaangażować się w pożądany proces rozeznania i synodalności. O. Josef Wonisch wygłosił wstęp i wprowadzenie do procesu kapitulnego na trzy podstawowe tematy, w oparciu o teksty z listów pasterskich o. Generała Miltona Zonta z ostatnich lat.

Najpierw wybrano delegata i sub-delegatów na Kapitułę Generalną w Krakowie. Następnie dużą część czasu poświęcono na pracę nad treścią trzech głównych tematów: Tożsamość - komunia - misja.

Grupa przygotowawcza, wraz z moderatorem kapituły dr Christianem Wlaschützem, postanowiła pracować indukcyjnie nad trzema tematami: tożsamość - komunia - misja, aby zapewnić przestrzeń dla obrazów, słów kluczowych i pytań, które poruszyły każdego współbrata w związku z tymi tematami.

Było to metodycznie zgodne z proponowanymi trzema krokami: odkrywać-marzyć-proponować. Każdy temat został najpierw opracowany indywidualnie, a następnie wprowadzony i zebrany w trzech małych grupach.

Na sesji plenarnej przedstawiono i wyjaśniono wyniki pracy małych grup. Kluczowe punkty zostały z nich odfiltrowane w celu przekazania jak najbardziej zwięzłego komunikatu do ogólnego rozdziału.

Oprócz ważnych informacji z prowincji i prezentacji PowerPoint na temat pracy public relations, istotną częścią kapituły prowincjalnej były również budżety i finanse kolegiów, prowincji i misji SDS.

Były to intensywne dni pracy, zachęcająca atmosfera, gdzie modlitwa i wspólne siedzenie również miały swoje ważne miejsce i wzmacniały naszą wspólnotę.

ks. Josef Wonisch
www.salvatorianer.at

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

O Panie, pomóż mi, pokaż mi drogę! Bez Ciebie nic nie potrafię, od Ciebie spodziewam się wszystkiego. Tobie, Panie, zaufałem, nie doznam zawstydzenia się na wieki.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy