Listy Pastoralne 2022

Doroczne
LISTY PASTORALNE

Ogień, który zapala inne ognie
Jordanowy duch apostolski

Ks. Milton Zonta SDS
Przełożony Generalny

Drodzy Współbracia, przyjmijcie serdeczne pozdrowienie w Jezusie Chrystusie, naszym Boskim Zbawicielu. Piszę do Was ten list z ogromnego kraju, jakim są Indie, gdzie odwiedzam współbraci żyjących w najbardziej zaludnionym kraju na świecie. Indie, jak wiemy, są pierwowzorem o najwyższym znaczeniu dla misji salwatoriańskiej. To właśnie na tych odległych ziemiach urzeczywistnił się charyzmat misyjny, który płonął w sercu błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Już jako student teologii sporządził on sobie listę świadków o wielkiej gorliwości apostolskiej, którzy stanowili źródło inspiracji na drodze jego powołania. Chciał podtrzymać płonący w swoim sercu gorejący i świetlisty ogień proroka Eliasza, Jana Chrzciciela, Pawła z Tarsu, Franciszka Ksawerego i wielu innych. Później przyswoił sobie uwagę św. Grzegorza: „Kto nie płonie, nie zapala” (DD I, 186), a nawet cytat od św. Jana Chryzostoma: „Jeden, który ma ogień gorliwości dla wiary, może sprowadzić cały naród na prawą drogę” (DD I, 200) i dewizę św. Ignacego: „Idźcie w imię Najwyższego i zapalcie wszystkich!” (DD II, 21).


Wszystkie listy pastoralne możesz pobrać w sekcji biblioteki.

Przejdź do Biblioteki
Image

2022 XV Synod Generalny

Wezwani ABY IŚĆ RAZEM
Formacja - Wspólnota - Misja

ROK DZIĘKCZYNIENIA ZA BŁ. FRANCISZKA JORDANA

21.VII.2021 Rome - 21.VII.2022 Freiburg
Image
Image

BEATUS FRANCISCUS JORDAN

15.05.2021

Szkoła Formatorów

Formajca Apostołów dla naszych czasów
Image

Ks. Franciszek Jordan SDS
NASZ ZAŁOŻYCIEL

Rodzinną miejscowością O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów, była mała wioska o nazwie Gurtweil, położona w południowo-zachodniej Badenii, kilka kilometrów od miasta okręgowego Waldshut, niedaleko granicy ze Szwajcarią. O. Jordan urodził się 16 czerwca 1848 r. jako drugi syn Wawrzyńca i Notburgi z.d. Peter. Następnego dnia został ochrzczony w kościele parafialnym, otrzymując imię Jana Chrzciciela.

Wychowując się w ubogiej rodzinie, nie był w stanie zrealizować swojego marzenia o zostaniu kapłanem, chociaż już jako dziecko, w dniu Pierwszej Komunii Św., uświadomił sobie swoje powołanie. Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował jako robotnik i malarz-dekorator, podróżując po terenie ówczesnych Niemiec.

Kontynuuj czytanie ...

Wielcy Salwatorianie

Bł. Maria od Apostołów
Bł. Maria od ApostołówPierwsza Przełożona Sióstr Salwatorianek
Ks. Pancratius Pfeiffer
Ks. Pancratius PfeifferNastępca Założyciela na funkcji Generała
Ks. Bonaventura Lüthen
Ks. Bonaventura LüthenPierwszy współpracownik Założyciela
Ks. Otto Hopfenmüller
Ks. Otto HopfenmüllerPierwszy misjonarz salwatoriański

Jesteśmy wezwani, abygłosićkochaćpoznawaćsłuchaćzapowiadaćZBAWICIELA!

Wesprzyj apostolaty SDS

Zobacz, jak możesz to uczynić.

Subskrybuj nasz biuletyn

Otrzymuj okazjonalnie wiadomości.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Żadna ofiara, żaden krzyż, żądne cierpienie, żadne opuszczenie, żaden smutek, żadna napaść, w ogóle nic niech nie będzie dla ciebie zbyt trudne dzięki łasce Bożej.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy