Członkowie kapituły

Partecipants (members and staff) of the XIX General Chapter in 2018
Partecipants (members and staff) of the XIX General Chapter in 2018

Członkowie XX Kapituły Generalnej

Uczestnicy kapituły składają się z czterech grup:
1. Członkowie kapituły z urzędu
2. członkowie kapituły wybrani przez jednostki
3. Peritus
4. Personel

Tylko dwie pierwsze grupy są członkami kapituły.

Zgodnie z Konstytucjami kapituła generalna składa się z członków z urzędu i wybranych delegatów. Członkami z urzędu są: przełożony generalny i konsultorzy generalni; bezpośrednio poprzedzający go przełożony generalny; ekonom generalny; sekretarz generalny i sekretarz misji, jeśli nie są konsultorami generalnymi; przełożeni prowincjalni i wiceprowincjalni lub ich wikariusze, jeśli przełożeni nie mogą uczestniczyć z ważnych powodów; oraz przełożeni wikariatów liczących więcej niż dwudziestu członków o ślubach wieczystych.

Delegaci są wybierani przez prowincje, wiceprowincje i wikariaty. W ten sam sposób wybierani są ich zastępcy, którzy stają się członkami, jeśli delegaci nie mogą uczestniczyć z ważnych powodów.

Delegaci muszą być profesami wieczystymi.

Liczba wybranych delegatów jest zawsze większa niż liczba członków z urzędu.

XX Kapituła Generalna będzie liczyła 46 członków: 19 z urzędu i 27 delegatów.

Członkami z urzędu są:

 • Członkowie Generalatu (6)
 • Ekonom Generalny
 • Generalny Sekretarz Misji
 • Przełożony Prowincjalny Prowincji Austriackiej
 • Przełożony Prowincjalny Wiceprowincji Belgijskiej
 • Przełożony Prowincjalny Wiceprowincji Brytyjskiej
 • Przełożony Prowincjalny Prowincji Brazylijskiej
 • Przełożony Prowincjalny Wiceprowincji Misyjnej Kongo
 • Przełożony Indyjskiego Wikariatu Misyjnego
 • Przełożony Prowincjalny Prowincji Kolumbijskiej
 • Przełożony Prowincjalny Prowincji Niemieckiej
 • Przełożony Prowincjalny Polskiej Prowincji
 • Przełożony prowincjalny Wiceprowincji Misyjnej Tanzanii
 • Przełożony Prowincjalny Prowincji USA

Liczba delegatów według jednostek:

 • Wiceprowincja Austriacka:
1 delegat
.
 • Wiceprowincja Belgijska:
1 delegat
.
 • Wiceprowincja Brytyjska:
1 delegat
.
 • Prowincja Brazylijska:
2 delegatów
.
 • Wiceprowincja Misyjna Kongo:
3 delegatów
 • Prowincja Kolumbijska:
1 delegat
.
 • Prowincja Niemiecka:
1 delegat
.
 • Wikariat Misyjny Azji Wschodniej:
1 delegat
.
 • Indyjski Wikariat Misyjny:
2 delegatów
.
 • Prowincja Polska
7 delegatów
 • Wikariat Misyjny Pankracego Pfeiffera:
1 delegat
.
 • Misyjna Wiceprowincja Tanzanijska:
3 delegatów
 • Prowincja USA:
2 delegatów
 • Wikariat Wenezueli:
1 delegat

Pełnej listy delegatów można oczekiwać w kwietniu.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Żadna zdrada, żadna niewierność, żadne oziębienie, żadne kpiny, niech nie umniejszą twojego ognia!

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy