Dalszy rozwój kompleksu szkolnego Wokovu –Lubumbashi, Demokratyczna Republika Konga

Dalszy rozwój kompleksu szkolnego Wokovu –Lubumbashi, Demokratyczna Republika Konga

„Wokovu” to słowo, które w języku suahili oznacza “Zbawienie”. Prowadząc dzieło kształcenia, wiceprowincja kongijska pomaga w dziele zbawienia ponad 6 000 dzieci i młodzieży.

Kompleks edukacyjny Wokovu

Wiceprowincja kongijska stworzyła salwatoriański kompleks szkolny w dzielnicy Bel Air w Lubumbashi, wykorzystując w tym celu rozległy teren wokół budynku, w którym mieści się nowicjat. Dzielnica Bel Air liczy ponad 60 000 mieszkańców, a ponad połowa z nich to dzieci poniżej 15 roku życia. Infrastruktura edukacyjna jest tu po prostu niewystarczająca, a tam gdzie funkcjonuje, często ma słabą jakość. W odpowiedzi na nieustanne prośby rodzin o inwestycje w sektor edukacyjny, salwatorianie najpierw założyli przedszkole. Było to w roku 2009. Trzy lata później powstała szkoła podstawowa, która w roku 2014 została dwukrotnie powiększona. Obecnie około 600 dzieci uczęszcza do przedszkola, a niemal 950 dzieci do szkoły podstawowej. W ciągu ubiegłego roku dzięki pomocy biura SOFIA Global ukończono pierwszą część budowy szkoły średniej technicznej – projektem tym zarządzało biuro SOFIA w Kongu. 6 września 2017 roku zainaugurowano rok szkolny, oddając do użytku kompleks Wokovu. Pierwszych 175 dzieci radośnie rozpoczęło swoją edukację w nowym budynku, w którym kształcić się będzie dziewięć klas.

Szkoła techniczna Wokovu

Dlaczego postawiono na średnią szkołę techniczną? Przed rozpoczęciem zbiórki funduszy dwóch niezależnie od siebie pracujących ekspertów przeprowadziło szacunek potrzeb związanych z budową szkoły średniej na tym terenie. Rezultaty okazały się jednoznaczne:

• zaznacza się pilna potrzeba większej liczby placówek kształcenia na poziomie średnim;

• widoczna jest rosnąca potrzeba skupienia się na kształceniu technicznym w odpowiedzi na rosnące technologiczne wyzwania i transformację społeczeństwa – ogólnie, problem dotyczy niedorozwoju kształcenia technicznego w całej Demokratycznej Republice Konga, w tym w prowincji Katanga;

• w odpowiedzi na oczekiwania rządu salwatorianie pragną zwiększyć nabór uczennic i kształcić uczniów oraz uczennice przede wszystkim w kierunku technicznym.

Na podstawie oceny aktualnych potrzeb społecznych w mieście Lubumbashi i w otaczającym je regionie zdecydowano się oferować specjalistyczne wykształcenie z zakresu informatyki, a także kształcić elektryków i elektroników. Zamierzone cele tego projektu obejmują:

• podniesienie poziomu umiejętności technicznych u młodzieży;

• ulepszenie infrastruktury i technologii;

• stworzenie możliwości pracy dla kobiet;

• konkretne oddziaływanie na społeczeństwo, prowadzące do bardziej sprawiedliwego podziału dochodu;

• generalny wkład w rozwój gospodarczy.

Ubiegłych 8 lat pokazało, że salwatoriańskie starania o ulepszenie kształcenia w dzielnicy Bel Air obrały bardzo dobry kierunek, czego dowodem jest dobry kierunek ewolucji edukacji przedszkolnej i podstawowej, którą wiceprowincja ta zapewnia. Dopełnienie cyklu kształcenia, tak aby obejmował on wszystkie poziomy, które dokonało się przez wzniesienie budynku szkoły średniej, jest zatem logiczną kontynuacją inicjatywy, którą podjęto w przeszłości.

Planowanie i wykonanie projektu

Zakończenie prac budowlanych i zapewnienie pełnej infrastruktury dla szkoły średniej przewidziane jest w okresie pięcioletnim i rozłożone zostało na trzy etapy. Pierwszy z nich, obejmujący budowę i wyposażenie jednego budynku z dziewięcioma salami lekcyjnymi, zakończono we wrześniu 2017 roku. Budowa została ukończona w przewidywanych ramach czasowych, a jej koszt zmieścił się w zaplanowanym budżecie. Kolejne dwa etapy obejmować będą budowę i umeblowanie

• jednego dodatkowego budynku z pięcioma salami lekcyjnymi;

• budynku dla administracji, mieszczącego również bibliotekę i salę komputerową;

• aulę, która będzie służyć całemu kompleksowi szkolnemu.

Aula ta wykorzystywana będzie przez wszystkie szkoły w edukacyjnym kompleksie Wokovu, a także w celach pozakształceniowych, do organizacji różnego rodzaju wydarzeń (społecznych, zakonnych i świeckich). Dzięki silnemu oddziaływaniu na wykształcenie tysięcy młodzieży i wykorzystywaniu auli w celu różnego rodzaju zgromadzeń wspólnota salwatoriańska w Bel Air zostanie wyraźnie dostrzeżona i zyskuje instrument, który pozwoli jej pozytywnie zmieniać całą leżącą wokół dzielnicę.

Historia dotychczasowej działalności w kraju

Od samego początku misji salwatoriańskiej w Kongu, która rozpoczęła się w roku 1954, członkowie naszego Towarzystwa angażowali się w działalność edukacyjną i w rozwijanie szkolnictwa. Każda stacja misyjna i każda wspólnota ma swoje, połączone z nią szkoły podstawowe i średnie, a przynajmniej misjonarze i księża pracujący w parafiach na danym obszarze zaangażowani są w zarządzanie szkołami i nadzór nad nimi. Misją salwatoriańskich szkół jest zapewnienie formacji młodzieży poprzez wysokiej jakości wykształcenie ułatwiające łatwą integrację w społeczeństwie. Dzięki takiej holistycznej podstawie mamy nadzieję upodmiotowić młode pokolenia Kongijczyków, by mogły one stać się siłą napędową transformacji społeczno-gospodarczej.

W mieście Lubumbashi i na otaczającym je terenie kompleks szkolny Wokovu nie jest inicjatywą izolowaną. W ostatnim okresie salwatorianie podejmują aktywną działalność, by pod ich kierownictwem powstała większa liczba szkół. Na przedmieściach Lubumbashi w budowie są również inne szkoły, które będą odpowiedzią na potrzebę większej liczby miejsc dla uczniów. W ostatnim okresie dzięki pomocy biura SOFIA w stworzeniu projektu i w zbiórce funduszy wiceprowincja kongijska ustanowiła bądź rozbudowała

• szkołę średnią Ojca Jordana w Kashamacie, obok istniejącej tam już szkoły podstawowej;

• szkołę średnią św. Krzysztofa w parafii św. Abrahama w Kilobelobe;

• szkołę podstawową Mkombozi w Golf Maïsha.

 

Zarząd szkół 

Każda szkoła salwatoriańska ma komitet zarządzający, który tworzą prefekci studiów, dyrektor finansowy, ekonom i przedstawiciel nauczycieli. Na poziomie wiceprowincji funkcjonuje Salwatoriańska Komisja ds. Szkół, która stanowi ważne ciało zarządzające. W oparciu o salwatoriańską wizję edukacji komisja ta zajmuje się różnymi tematami dotyczącymi szkół i proponuje rozwiązania, a także zapewnia ogólne kierownictwo dotyczące prowadzenia szkół. Członkami tej komisji są:

• Rada Wykonawcza (przełożony prowincji, przewodniczący Salwatoriańskiej Komisji ds. Szkół, ekonom prowincji, reprezentant biura SOFIA w Kongu z ramienia salwatorianów);

• prefekci wszystkich szkół zajmujący się programami nauczania;

• dyrektorzy szkół i główni nauczyciele;

• przedstawiciele nauczycieli;

• personel administracyjny.

Zrównoważony rozwój

Mimo zmiennej sytuacji społeczno-ekonomicznej, która panuje w Demokratycznej Republice Konga, oraz faktu, że rząd kongijski nie zapewnia wynagrodzenia nauczycielom ani innemu personelowi, szkoły Wokovu mogą zachować autonomię dzięki swojemu skutecznemu, skromnemu i niekomercyjnemu zarządzaniu. W rezultacie koszty bieżące i czesne w szkołach pozostają na niskim poziomie, a wynagrodzenie nauczycieli jest adekwatne i regularnie wypłacane, co zapewnia wysoką jakość usług. W celu pokrycia kosztów nadzwyczajnych stworzono fundusz szkolny dla wszystkich szkół prowadzonych przez salwatorianów w Demokratycznej Republice Konga. Jest to coś w rodzaju funduszu solidarnościowego, do którego wszystkie szkoły wpłacają corocznie niewielką sumę, a w przypadku potrzeby mogą prosić o udzielenie wsparcia.

Miło jest widzieć młodą jednostkę, które angażuje się w zapewnianie usług edukacyjnych dla młodego pokolenia, nie tylko budując przyszłość kraju, ale również realizując szczególny apostolat salwatoriańskiego posłannictwa, a mianowicie sprawianie, by ludzie poznawali Zbawiciela: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3). Aby móc poznawać, ludzie muszą być jednak kształceni i nauczani. Dlatego pragniemy głosić Pana wszystkimi sposobami i środkami, a jednym z nich jest formalna edukacja szkolna.

1024IMG4852
1024IMG4858
1024IMG4848
1024IMG4847
1024IMG4840
1024IMG4838
1024IMG4833
1024IMG4821
1024IMG4816
1024IMG4815

 

Wesprzyj apostolaty SDS

Zobacz, jak możesz to uczynić.

Subskrybuj nasz biuletyn

Otrzymuj okazjonalnie wiadomości.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie kocha Boga ponad wszystko, nie wolno ci ani na chwile spocząć.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy