Spotkanie Międzynarodowej Komisji Historycznej (12-14 maja 2015)

Nasza historia salwatoriańska jest historią świateł i cieni, która rozpatrywana w świetle wiary jak też rozumu, pomaga nam lepiej rozumieć to, co Bóg z nami czyni. Międzynarodowa Komisja Historyczna pomaga nam w gromadzeniu i publikowaniu materiałów w tym celu jak również w przekazywaniu naszej historii przyszłym pokoleniom. Członkowie Komisji zgromadzili się w Hamont w Belgii na ożywionym i owocnym spotkaniu pod przewodnictwem archiwisty generalnego ks. Michaela Overmanna. Członkowie postąpili w pracy nad DSS XXIV: Reminiscences on Fr. Jordan [Wspomnienia o O. Jordanie], nad studium poświęconemu historii domu macierzystego autorstwa ks. Węglarza oraz dwiema edycjami serii Salvatorians Worth Knowing [Salwatorianie, których warto znać] (jedna o ks. Inigo Königu i druga o ks. Pankracym Pfeifferze), które mają być wydane do końca tego roku lub w początkach przyszłego. Poza tym dokonali oni między innymi przeglądu trwającej pracy na temat ks. Bonaventury Lüthena, norm publikacji i strony internetowej archiwum generalnego. IHC planuje także zamieścić wreszcie niektóre transkrypty oryginalnych rękopisów niemieckich na stronie www.sds.org w sekcji resources (materiały źródłowe), aby udostępnić je badaczom i innym zainteresowanym. W skład komisji wchodzą księża Adam Teneta, Piet Cuijpers, Vinoy Thottkkara i pan Johan Moris. Łącznikiem generalatu jest sekretarz generalny ks. Raúl Gómez.

Wesprzyj apostolaty SDS

Zobacz, jak możesz to uczynić.

Subskrybuj nasz biuletyn

Otrzymuj okazjonalnie wiadomości.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Dopóki Królowa Nieba i Ziemi nie jest wszędzie wychwalana nie wolno Ci ani na chwilę spocząć.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy