2018 Kapituła Generalna

Wybory

Wybory

Ponowny wybór Przełożonego Generalnego

Podczas XIX Kapituły Generalnej ks. Milton Zonta został ponownie wybrany Przełożonym Generalnym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Ksiądz Milton ma 58 lat i urodził się w Brazylii. W roku 1979 wstąpił do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. W latach 2006-2012 był członkiem rady generalnej, a w roku 2012 został wybrany jedenastym przełożonym generalnym.

 

Wybór nowej rady generalnej

Delegaci wybrali także nowy Generalat, który tworzyć będą: ks. Adam Teneta, wikariusz generalny (Polska; obecnie ksiądz Adam pełni posługę postulatora generalnego), ks. Joseph Rodrigues, konsultor generalny (USA; ksiądz Joseph zakończył właśnie drugą kadencję jako przełożony prowincji), ks. Agustín Van Baelen, konsultor generalny (Wenezuela; obecnie ksiądz Agustín pełni posługę generalnego sekretarza ds. misji), ks. Sunil Thomas Kashamkattil, konsultor generalny (indyjski wikariat misyjny; obecnie dobiega końca okres drugiej kadencji księdza Sunila jako przełożonego) i ks. Ferdinand Lukoa, konsultor generalny (Tanzania; obecnie ksiądz Ferdinand kończy swoje zadanie w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadził zbiórkę funduszy na nasze rozwijające się jednostki). Wszyscy konsultorzy zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.

Delegaci dokonali również ponownego wyboru księdza Scotta Wallenfelsza z prowincji amerykańskiej na ekonoma generalnego – będzie on pełnił tę posługę podczas kolejnej kadencji generalatu. Wybrano również członków Międzynarodowej Komisji ds. Finansów, w której skład wejdą: ks. Krzysztof Kowalczyk (Polska), ks. Luis Munilla Peña (Hiszpania) i ks. Erhard Rauch (Austria). Decyzje dotyczące obsady innych stanowisk oraz członkostwa w komisjach międzynarodowych zapadną w terminie późniejszym.

Nowy Generalat rozpocznie swoją posługę podczas uroczystości inauguracyjnych i Mszy Świętej 8 grudnia 2018 roku. Nowo i ponownie wybranym współbraciom składamy serdeczne gratulacje! Pamiętajmy o nich w modlitwie, gdy będą realizować swoje obowiązki w służbie Towarzystwu Boskiego Zbawiciela.

milton
adam
sunil
joe
ferdinand
agustin
scott

Wesprzyj apostolaty SDS

Zobacz, jak możesz to uczynić.

Subskrybuj nasz biuletyn

Otrzymuj okazjonalnie wiadomości.

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

O Panie, pomóż mi, pokaż mi drogę! Bez Ciebie nic nie potrafię, od Ciebie spodziewam się wszystkiego. Tobie, Panie, zaufałem, nie doznam zawstydzenia się na wieki.

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy