NEWS

Święto bł. Franciszka Jordana

IMG9793
IMG9724
IMG9734
IMG9744
IMG9748
IMG9752
IMG9757
IMG9753
IMG9785
IMG9758
IMG9790
IMG9777
IMG9783
IMG9816
IMG9806
IMG9800
IMG9827
IMG9835
IMG9866
IMG9872
IMG9869
IMG9867
IMG9793
IMG9724
IMG9734
IMG9744
IMG9748
IMG9752
IMG9757
IMG9753
IMG9785
IMG9758
IMG9790
IMG9777
IMG9783
IMG9816
IMG9806
IMG9800
IMG9827
IMG9835
IMG9866
IMG9872
IMG9869
IMG9867

21 lipca po raz pierwszy oficjalnie obchodzono święto bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. W tym dniu wielu braci i sióstr wielkiej Rodziny Salwatoriańskiej zgromadziło się razem, dziękując Bogu za dar swojego Założyciela. Tak było również w Rzymie, gdzie siostry salwatorianki, ojcowie i bracia salwatorianie oraz ich współpracownicy zgromadzili się, aby dzielić się swoją radością, wdzięcznością i wiarą.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10 rano w kościele Santa Maria della Pietà na Campo Santo Teutonico. Przy uroczystym dźwięku dzwonów, około 35 salwatorianów wraz z mieszkańcami Papieskiego Kolegium Campo Santo Teutonico, pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Miltona Zonty, odmówiło jutrznię, po której nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci błogosławionego. Powodem wyboru tego miejsca jest fakt, że nowo beatyfikowany mieszkał przez pewien czas w Kolegium obok cmentarza „Campo Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi” od października 1878 do maja 1879 roku. Piękna marmurowa tablica pamiątkowa została odsłonięta przez dwóch braci salwatorianów: Br. Krzysztofa Konecko, ekonoma Domu Macierzystego, oraz studenta Br. Juana Quintana. To właśnie rektor Papieskiego Kolegium Krzyżackiego, ks. prałat Hans-Peter Fischer, pochodzący z tej samej archidiecezji, co bł. Franciszek Jordan (Fryburg Bryzgowijski), pobłogosławił ją w obecności duchowych synów i córek bł. Franciszka Jordana przy dźwięku dzwonów, obok Bazyliki św. Piotra, i przy aplauzie wszystkich: wyraźny znak entuzjazmu i wdzięczności za dobro, którego Bóg dokonał w osobie Założyciela i nadal dokonuje we wszystkich, którzy chcą żyć charyzmatem salwatoriańskim.

Około godziny 11.00 wspólnota przeszła na Via della Conciliazione i zgromadziła się w kaplicy Domu Macierzystego Towarzystwa na uroczystej Eucharystii. W tym miejscu, które naprawdę zaprasza do modlitwy i medytacji, przechowywane są doczesne szczątki Założyciela.

O. Milton, w swojej homilii, zaprosił wszystkich obecnych, aby podzielali szeroką wizję Założyciela, nie gubiąc się w drobiazgach, mając wzrok utkwiony w Tego, który dał poznać ogromną miłość Boga Ojca: Jezusa Zbawiciela świata. Podkreślił również znaczenie poczucia bycia posłanym, tak jak Jezus został posłany przez Ojca i posłał swoich uczniów, aby byli rybakami ludzi, tak też bł. Franciszek Jordan pragnął tego dla swoich duchowych synów i córek. Salwatorianie są posłani, aby żyć i głosić we wspólnocie, w głębokiej relacji z Bogiem, aby wszyscy mogli odczuć i poznać miłość i bliskość Ojca, objawioną w Jego Synu Jezusie Zbawicielu.

Podczas toastu, po celebracji eucharystycznej, ks. Milton serdecznie podziękował ks. prałatowi Hansowi-Peterowi Fischerowi za jego obecność, hojność i pozwolenie na umieszczenie tablicy pamiątkowej ku czci bł. Franciszka Jordana, a ponadto za dobre i przyjazne relacje, które rozwijają się między wspólnotą salwatoriańską Domu Macierzystego a wspólnotą Papieskiego Kolegium Krzyżackiego.

Uroczystości zakończyły się obiadem: okazją do dalszego braterskiego dzielenia się, koncentrując się na przyjaźni i miłości, do której błogosławiony Franciszek Jordan zawsze wzywał swoich naśladowców.

Niech jego przykład będzie inspiracją dla wielu!

Błogosławiony Franciszku Jordanie, módl się za nami.

 

Bł. Franciszek Jordan

Founder

Myśli Założyciela

Wszystko jednak przez Niego, z Nim i dla Niego. Wszystkie narody, pokolenia, ludy i języki, chwalcie Pana Boga naszego!

Wielcy Salwatorianie

SDS

Dom Generalny

Motherhouse

Curia Generalizia

Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA, ITALIA
+39 06 686 291

Policy:   PRIVACY || COOKIES
Polityka prywatności i plików cookie

Ta strona używa pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do osiągnięcia jej celów.
Akceptując to, akceptujesz naszą politykę prywatności i używania plików cookie.

Polityka Privacy