Kontakt           

Nowicjat jest czasem wprowadzenia do salwatoriańskiego życia zakonnego. W atmosferze refleksji i modlitwy, oraz pod przewodnictwem i radą magistra nowicjatu, nowicjusz stara się pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie Boga oraz lepszego poznania samego siebie. Prowadzi on życie wspólnotowe i według rad ewangelicznych oraz jest też wprowadzany do posług apostolskich.

Poprzez wspólne rozeznawanie, nowicjusz i Towarzystwo określają możliwości zrealizowania jego powołania w Towarzystwie oraz jego kompatybilność z życiem i misją Towarzystwa. W ten sposób, nowicjusz przygotowuje się do złożenia ślubów czasowych.

Franciscus Jordan

Dopóki

żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie kocha Boga ponad wszystko, nie wolno ci ani na chwile spocząć.

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy

                                                    

Policy: Privacy - Cookies