Kontakt           

       

O. Franciszek Jordan

.............................................................

* 16.06.1848   -   † 08.09.1918

 

Jezu, Zbawicielu świata, który udzieliłeś swojemu słudze Franciszkowi daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, wsław go tu na ziemi chwałą błogosławionych, a za jego wstawiennictwem udziel nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy.

 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Ojciec Jordan został pochowany w kościele parafialnym w Tafers w Szwajcarii. W 1956 r. dokonano ekshumacji i przeniesienia jego szczątków doczesnych do domu generalnego salwatorianów w Rzymie, gdzie spędził znaczną część życia. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1942 roku, a w roku 2011 ogłoszono Dekret o heroiczności cnót O. Jordana.

Dotychczas odnotowano wiele przypadków otrzymania łask przez przyczynę O. Jordana. Informacje o łaskach otrzymanych przez jego wstawiennictwo należy kierować na adres:

 


 
Postulation Office of the Salvatorians
Via della Conciliazione 51
00193 Rome, Italy
tel. +39 06 686 291

Franciscus Jordan

O

Panie, pomóż mi, pokaż mi drogę! Bez Ciebie nic nie potrafię, od Ciebie spodziewam się wszystkiego. Tobie, Panie, zaufałem, nie doznam zawstydzenia się na wieki.

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy

                                                    

Policy: Privacy - Cookies