Kontakt           

       

 

--------------------------------------------
.

Temat & Logo

--------------------------------------------
.

Otto Hopfenmüller

--------------------------------------------
.

Uroczystości

 

Ameryka

Europa

Azja i Oceania

Siostry Salwatorianki

--------------------------------------------
.

Galeria Zdjęć

--------------------------------------------
.

Zasoby

--------------------------------------------
.

Modlitwy

--------------------------------------------

 
 

 

Drodzy Współbracia Salwatorianie,

 

Bardzo się cieszę, mogąc przesłać Wam braterskie pozdrowienie z naszego Domu Macierzystego w Rzymie, gdzie ks. Franciszek Maria od Krzyża Jordan spędził większą część swojego zakonnego życia. Jak wiecie, 17 stycznia 1890 roku w tym właśnie domu Ojciec Jordan żegnał pierwszych slawatoriańskich misjonarzy, którzy wyruszali głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie Zbawicielu ludziom ubogim i potrzebującym w Assam w północno-wschodnich Indiach.

Pamiętając o tym wydarzeniu, piszę dziś do Was z tego samego miejsca, aby ogłosić, że w dniach od 17 stycznia do 8 grudnia 2015 roku będziemy obchodzić Salwatoriański Rok Misyjny. Decyzję tę podjąłem po refleksji i w rezultacie rozmów z członkami Generalatu, jak również wskutek modlitwy przy grobie naszego Czcigodnego Założyciela. Ileż to razy zadawałem sobie pytanie, co możemy uczynić, aby ożywić nasze apostolskie życie zakonne, tak aby było ono atrakcyjne, a salwatorianie czuli się zobowiązani to tego, by stawać się pełnymi pasji świadkami Chrystusowego zbawienia w świecie?

Również Kościół, poprzez papieża Franciszka, zachęca nas dziś do tego, abyśmy przez nasz sposób życia i działania ukazywali twórcze świadectwo, abyśmy pogłębiali wszystko to, co ma zasadnicze znaczenie w naśladowaniu Chrystusa. Dla nas bowiem, salwatorianów zakonnych, Chrystus Zbawiciel jest ośrodkiem życia i źródłem siły, która pozwala przezwyciężać przeciwności i pokusy, abyśmy „nie brali wzoru z tego świata” (por. Rz 12, 2). Takie jest nasze salwatoriańskie powołanie, mamy bowiem być świadkami Jezusa Chrystusa w Kościele, który jest znakiem Zbawienia.

Posłannictwo i świadectwo w istocie stanowią konstytutywne elementy celu, który realizuje nasze Towarzystwo Boskiego Zbawiciela i którego istotą jest, aby wszyscy ludzie poznali i pokochali Chrystusa Zbawiciela, i oddali się Mu się w służbie. W roku 1889, kiedy Ojciec Jordan otrzymał wiadomość o uzyskaniu aprobaty swojego dzieła apostolskiego na poziomie diecezjalnym, z Kongregacji Rozkrzewiania Wiary natychmiast wysłano do niego prośbę, aby salwatorianie podjęli się ewangelizacji rozległego terytorium Assam w północno-wschodnich Indiach. Był to obszar wielkiej próby, na który nigdy wcześniej nie dotarła misja głoszenia Ewangelii. Było to zatem szczególne zaproszenie, które łączyło się z podjęciem wyzwań odrzuconych przez inne zgromadzenia zakonne.

W ogniu misyjnej gorliwości, wspierany przez swoich towarzyszy, Ojciec Jordan postanowił przyjąć to duszpasterskie zobowiązanie. 17 stycznia 1890 roku nasz Założyciel wysłał z Rzymu na kontynent azjatycki pierwszą grupę salwatoriańskich zakonników. Data ta stała się znakiem początku ekspansji misyjnego ducha Ojca Jordana, który nadal, d0 dnia dzisiejszego, przynosi owoce i w wyniku którego salwatoriański sposób życia oraz salwatoriański duch obecne są w ponad czterdziestu krajach.

Nagła śmierć ks. Ottona Hopfenmüllera na misji w Assam oznaczała dla naszego Założyciela poważną komplikację. Mimo to nie wygaszał marzenia o ewangelizacji, lecz przeciwnie – zwiększył liczbę misjonarzy, tak aby nasiona Ewangelii dosięgły Assam. Nie tracąc czasu, już 12 grudnia 1890 roku Ojciec Jordan wysłał kolejną salwatoriańską grupę, w której skład wchodzili: kapłani, siostry zakonne i jeden brat.

Wiele lat później, w roku 1915, w wyniku pierwszej wojny światowej doszło do wydalenia salwatorianów z Assam, co przysporzyło nowego cierpienia Ojcu Jordanowi. Jak jednak wiemy, już siedemdziesiąt cztery lata później, w roku 1989, salwatorianie powrócili na misję w Indiach. Terytorium, na którym zaczynali swoją pracę pierwsi salwatoriańscy misjonarze, dziś kwitnie i obejmuje szesnaście nowych diecezji, w których 40% mieszkańców to chrześcijanie, mimo że w kraju tym większość ludności wyznaje hinduizm.

Drodzy Współbracia, opowiadam tę historię, ponieważ przypomina nam ona, że w przyszłym roku obchodzić będziemy 125. rocznicę wysłania pierwszych salwatoriańskich misjonarzy do Assam oraz 125. rocznicę śmierci ks. Ottona Hopfenmüllera, jak również 25. rocznicę wznowienia misji w Assam. Wydarzenia te są dla nas inspiracją, by ogłosić rok 2015 Salwatoriańskim Rokiem Misyjnym, którego mottem będą słowa: „Misja Zbawiciela jest naszą pasją”.

Pragnę wszystkich Was zaprosić do uczestnictwa w tym czasie łaski, w którym członkowie Rodziny Salwatoriańskiej krzewić będą ducha misyjnego na poziomie osobistym i wspólnotowym, a także na poziomie zgromadzenia. Z wydarzeniem tym zbiega się ogłoszenie przez papieża Franciszka obchodów Roku Życia Konsekrowanego, począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu roku 2014, do 2 stycznia roku 2016. Jest to dla nas wskazaniem, że w życiu każdego salwatorianina posłannictwo i życie konsekrowane powinny pozostawać nierozłączne.

Zapraszając Was do zaangażowania się w Salwatoriański Rok Misyjny, wraz z Generalnym Sekretariatem do spraw Misji oraz Zespołem do spraw rozprzestrzeniania kultu Założyciela, proponujemy realizację następujących celów:

1) przede wszystkim dziękczynienia Boskiemu Zbawicielowi za historię naszego posłannictwa i jedność Rodziny Salwatoriańskiej;
2) przypominania postaci pierwszych salwatorianów, którzy przyjęli misyjny charyzmat Ojca Jordana;
3) ożywiania misyjnego ognia naszej salwatoriańskiej tożsamości w Kościele i w świecie na poziomie osobistym i wspólnotowym.

Zaproszenie to kieruję do wszystkich salwatorianów, ale w sposób szczególny chciałbym zwrócić się do naszych młodych współbraci w życiu zakonnym, zachęcając ich, by dzięki przesłaniu Ewangelii, a także radości, która płynie z ewangelizacji, nieśli pochodnię i oświecenie dla świata. Nie obawiajcie się być uczniami posłanymi na misję, nie obawiajcie się pomagać w przemianie różnych aspektów ludzkiego życia, naznaczonego ubóstwem materialnym i duchowym, w rzeczywistość, której znakami będą nadzieja i pełnia życia. Nie dopuśćcie do tego, by światło salwatoriańskiego posłannictwa wygasło w Waszych sercach!

Pragnę zakończyć niniejszy list informacją, że na naszej stronie internetowej (www.sds.org) aktywny jest link prowadzący do materiałów związanych z Salwatoriańskim Rokiem Misyjnym, wśród których znajdziecie poświęcone temu tematowi dokumenty, modlitwy, zdjęcia, propozycje zajęć oraz obchodów. Proszę, abyście dzielili się między sobą materiałami, które przygotowano z okazji tego misyjnego wydarzenia. Głęboko pragnę, aby Salwatoriański Rok Misyjny nie był wydarzeniem „niczym cymbał brzmiącym”, ale by stał się dla każdego z Was wydarzeniem wewnętrznym, powołaniowym wezwaniem do powrotu do źródła, które stanowią: Chrystus jako ośrodek naszego życia oraz misyjny impuls płynący z apostolskiego serca ks. Franciszka Jordana. Salwatoriańskie posłannictwo to nie tylko tęsknota za przeszłością, lecz przede wszystkim rdzenny element, który dzień za dniem pobudza i podtrzymuje w salwatoriańskim sercu żywe pragnienie podążania za Panem.

Z góry dziękuję Wam za wszystkie działania, jakie podejmiecie podczas obchodów tych salwatoriańskich wydarzeń, ożywiając i rozprzestrzeniając charyzmat Ojca Jordana w różnych kulturach. Możecie być pewni, że będę się modlić za to przedsięwzięcie, i nie obawiajcie się. Śmiało głoście we wszystkich częściach świata: „Misja Zbawiciela jest naszą pasją”.

Ks. Milton Zonta, SDS - Przełożony Generalny
Ks. Agustín Van Baelen, SDS - Sekretarz Generalny ds. Misji
Rzym, 16 czerwca 2014; 166. rocznica urodzin ks. Franciszka Jordana

Franciscus Jordan

Módl

się zawsze z najgłębszą pokorą i z największym zaufaniem. Niech cię nic od tego nie powstrzyma.

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy

                                                    

Policy: Privacy - Cookies