Otwarcie Palazzo Cesi dla zwiedzających

Od 11 marca 2015 roku historyczna siedziba Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Palazzo Cesi, będzie regularnie otwarta dla zwiedzających. Fundacja SOFIA Onlus organizuje kilka razy w tygodniu zwiedzanie z przewodnikiem ogólnie dostępnych części posiadłości. Zwiedzanie zaczyna się na dziedzińcu, gdzie stoją posągi Ojca Jordana oraz św. Piotra i św. Pawła, następnie zwiedzający udają się do galerii, biblioteki, obu kaplic i muzeum Założyciela na pierwszym piętrze, a później ma miejsce kończąca wycieczkę jej główna atrakcja – oglądanie panoramy miasta z punktu widokowego na tarasie na szczycie budynku.

Opisana inicjatywa stanowi realizację dwóch celów: ukazuje szerszej publiczności szczególną duchowość i historię budynku oraz zgromadzone w nim dzieła sztuki, jednocześnie służąc zbieraniu funduszy na salwatoriańskie  projekty realizowane w najuboższych i doświadczających trudności regionach całego świata. Ten drugi cel realizowany jest przez dzielenie się ze zwiedzającymi ideałem powszechnej dobroczynności, który przenika wszelką aktywność misji salwatoriańskich.

Podczas zwiedzania Palazzo goście zapoznają się z historią zgromadzenia i z postaciami jego wybitnych przywódców, jak nasz Czcigodny Założyciel i ks. Pancratius Pfeiffer, który podczas drugiej wojny światowej uratował życie wielu ludziom, zapewniając im schronienie na poddaszu tego budynku.

Galeria zdjęć dostarcza zwiedzającym barwnego i wyraźnego obrazu dzisiejszej aktywności salwatorianów na rzecz polepszenia losu ludzi ubogich i wykluczonych, a darowizny składane przez gości przeznaczane są na realizację salwatoriańskich projektów w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej.

SOFIA i ANSA, włoska państwowa agencja prasowa, stworzyły krótkie wprowadzające filmy:

Ansa.it - Apre al pubblico Palazzo Cesi Armellini tra storia e arte (w języku włoskim)

Fondazionesofia.org - Palazzo Cesi Armellini

 

Na temat szczegółów dotyczących Palazzo Cesi zob. Przewodnik po Domu Generalnym:

Publikacje - Dom Generalny


Artykuł opublikowany przez ANSA: Apre al pubblico Palazzo Cesi Armellini (w języku włoskim)