sofia
SOFIA to akronim od Salvatorian Office for International Aid

TEJIENDO CON LA COMUNIDAD (Casa Hogar el Encuentro)

TEJIENDO CON LA COMUNIDAD ( CASA DE LA SALUD PADRE JORDÁN)

sofia

Założone w 2008 roku, SOFIA jest integralną częścią Sekretariatu Generalnego Misji. SOFIA pracuje przy Salwatorianach w celu zwiększenia wpływu i ciągłości projektów w dziedzinie ochrony zdrowia, edukacji, wiejskiego rozwoju i formacji duszpasterskiej.

SOFIA korzysta ze swej profesjonalnej bazy umiejętności (świeckiego personelu) w ścisłej współpracy z księżmi i braćmi oraz działa w dwóch obszarach aktywności:

ZARZĄDZANIE PROJEKTÓW

  • definicja, rozwój i formułowanie projektów
  • partycypacja w prośbach finansowania od fundacji i instytucji
  • koordynacja projektów i ocena wyników w odniesieniu do ich wpływu i trwałości w czasie

KWESTOWANIE

  • promocja pracy salwatorianów na świecie do ogółu społeczeństwa
  • rozwijanie metod dla salwatoriańskich działań pozyskiwania funduszy
  • tworzenie silnych relacji darczyńców i prywatnych lub korporacyjnych dobrodziejów

SOFIA sfinansowała i opracowała ponad 350 salwatoriańskich projektów, z których korzystają setki tysięcy osób.

Sieć SOFIA się rozwija i obecnie składa się z 3 oddziałów w Europie: SOFIA Global, Fondazione SOFIA i Stiftung SOFIA Swiss. Na obszarach młodych misji salwatorianów działają biura SOFIA: SOFIA Congo (DRCongo), SOFIA India i Tejiendo Redes (biuro SOFIA w Wenezueli).

SOFIA Global (w Rzymie) (www.sofiaglobal.org) to biuro zajmujące się opracowywaniem, koordynacją i oceną projektów, a także finansowaniem międzynarodowym (od agencji finansujących i filantropów).

Fondazione SOFIA Onlus (Rzym) (www.fondazionesofia.org) i Stiftung SOFIA Swiss (Zug - CH) (www.sofiaswiss.ch) zostały utworzone w celu prowadzenia działań promocyjnych i zbierania funduszy w swoich krajach.