Kontakt           

       

Salwatorianie przybyli do Wenezueli sześćdziesiąt lat temu i są tam dziś obecni w trzech miejscach: w Caracas, San Félix i Méridzie. W Caracas mają już za sobą cały ciąg realizacji ważnych apostolatów społecznych, przede wszystkim w okręgu podmiejskim Catia. W tych ogromnych slumsach, położonych na stromych wzgórzach na przedmieściach wielkiego miasta, miejscu uważanym za jedno z najniebezpieczniejszych na świecie, nasi współbracia założyli cztery szkoły, ośrodek zdrowia z przenośną kliniką i dwa schroniska dla dzieci.

Jednym z salwatoriańskich sukcesów w Catii jest La Constancia, w pełni wyposażona szkoła podstawowa i średnia, mająca wielofunkcyjną salę, boisko sportowe i laboratoria.

Dwa schroniska, Casas Hogares, czyli domy dla dzieci i młodzieży żyjących na ulicach bądź porzuconych, zostały założone ponad dziesięć lat temu. El Encuentro przyjmuje chłopców w wieku od 4 do 14 lat, a El Timón przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 15 do 21 lat. Oba te salwatoriańskie domy stanowią bezpieczną przystań dla niemal 30 nieletnich bądź bardzo młodych ludzi. Nasi współbracia umożliwiają im normalne życie, naukę i rozwój w środowisku zbliżonym do rodzinnego, zdrowym i respektującym chrześcijańskie wartości pokoju, godności i wzajemnego szacunku. W istocie, gdyby nie ta możliwość, dzieci te nie miałyby miejsca zamieszkania i zmuszone byłyby przebywać cały czas na ulicy, gdzie łatwo mogłyby się stać ofiarami przestępczych gangów handlujących narkotykami i stosujących przemoc. Nasi współbracia prowadzą oba domy mimo bardzo ograniczonych środków finansowych.

W ostatnich latach rozpoczęli oni projekt z zakresu sztuk pięknych i kultury, realizowany na terenie kościoła Santo Cristo, również w slumsach Catia. Projektem w udany sposób zarządza ks. Luis Domingo Díaz, który organizuje warsztaty artystyczne, kulturalne i sportowe dla chłopców i dziewcząt mieszkających w tym najbardziej potrzebującym, a zarazem najgęściej zaludnionym obszarze Caracas. W ten sposób dzieci, które na co dzień doświadczają wykluczenia, mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i swój potencjał. Dzięki regularnie organizowanym różnorodnym zajęciom – lekcjom muzyki, tańca, rysunku, gry aktorskiej czy treningom piłki nożnej i koszykówki – życie tych dzieci nabiera pewnej struktury; nie przebywają one już na ulicy i mogą wzmacniać swoją samoocenę, pewność siebie i dyscyplinę. Możliwość chodzenia na zajęcia i czerpania z tego przyjemności, doświadczania chwil radości i towarzystwa pozytywnie oddziałuje na dzieci, które stały się dzięki temu świadome swoich uzdolnień i zaczęły wykorzystywać nowe umiejętności w służbie swojej społeczności.

Podobnie jak w przypadku wszystkich inicjatyw socjalnych, również tutaj kluczem są zasoby ludzkie i zasoby finansowe. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera wraz ze swoimi dobroczyńcami przyznało poprzez biuro SOFIA hojny grant na realizację projektu z zakresu sztuk pięknych i kultury, a austriackie salwatoriańskie biuro misyjne zebrało dodatkowe fundusze. Żadna działalność nie byłaby jednak możliwa bez zaangażowania wspólnoty salwatoriańskiej oraz wysiłku nauczycieli i inspiracji, której dostarczają. Nauczycielami tymi są młodzi ludzie z samej Catii.

Ponieważ projekt ten okazał się pięknym sposobem ewangelizacji przez sztukę, nasi współbracia podjęli pracę nad podobnymi przedsięwzięciami w Méridzie i San Félix. Zaczną one być realizowane w roku 2017. SOFIA z niecierpliwością oczekuje, by udzielić finansowego wsparcia!

1024pict0053
1024P1110248
1024P1110128
1024IMG9897
1024IMG9886
1024IMG9885crop
1024IMG9783crop
1024IMG9868crop
1024IMG0116
1024DSC0382
1024DSC0305
1024DSC0289
1024DSC0283
1024DSC0260

Franciscus Jordan

Dopóki

żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie kocha Boga ponad wszystko, nie wolno ci ani na chwile spocząć.

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy